Open Government Partnership: Sverige

Källa: OGP hemsida
Källa: OGP hemsida

Just nu pågår en oberoende analys av Sveriges tredje handlingsplan inom ramen för Open Government Partnership (OGP). Den svenska handlingsplanen kan laddas ner här.

Det är jag, Alina Östling, som genomför halvtidsutvärderingen. Jag kommer att analysera hur Sverige har utvecklat planen, vilka framsteg som gjorts i dess genomförande och hur nästa OGP-plan kan bli ännu ambitiösare. Metoden för utvärderingen finns beskriven i OGPs Independent Reporting Mechanism Mechanism

Hur kan jag påverka?
Om du eller din organisation anser ha ett intresse i OGP handlingsplanen kontakta mig gärna genom att lämna en kommentar längs ner på denna sida. Jag skulle bland annat vilja veta följande:

  1. Vad är positivt/negativt med hur Sverige har utformat ett eller flera specifika åtaganden i handlingsplanen?
  2. Vad tycker du saknas i den svenska handlingsplanen?
  3. Skulle du vilja delta i ett av mötena med berörda parter? (Observera dock att jag antagligen inte kan bjuda in alla intresserade, så detta är mer en avsiktsförklaring)

Möten med intressenterna kommer att hållas i augusti 2017 i Stockholm.

Hur vet jag om jag är intressent?
Börja med att läsa de konkreta åtagandena i den svenska handlingsplanen  Sammanfattningsvis handlar de svenska åtagandena om:

  1. transparens och dialog i biståndet;
  2. utveckling av ett nytt format för dialog och informationsutbyte mellan regeringen och det civila samhället;
  3. regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning;
  4. offentliga data för vidareutnyttjande för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning.

Om du är intresserad att främja något av dessa områden i Sverige så är du en intressent.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s